سایر محصولات

100%x200

گلدان چوبی طرح مرگان L

واحد : سانتی متر

تعداد رنگ : 2

طول : 25.000

عرض : 6.000

ارتفاع : 25.000

متراژ هر کارتن :

توضیح : Life is beautiful .... شركت دكوراسيون چكاد مفتخر به طراحي و توليد مصنوعات دكوراتيو جهت زيبايي منزل و محل كار شما -با شعار زندگي زيبا، شايسته مردم زيبا پسند -ميباشد . شركت با طراحي و ساخت گلدان هاي چوبي با فرم هاي مدرن فعاليت توليدي خودرا آغاز مينمايد.

قیمت : 450000 ریال

100%x200

گلدان چوبی طرح مرگان S

واحد : سانتی متر

تعداد رنگ : 2

طول : 18.000

عرض : 6.000

ارتفاع : 18.000

متراژ هر کارتن :

توضیح : Life is beautiful .... شركت دكوراسيون چكاد مفتخر به طراحي و توليد مصنوعات دكوراتيو جهت زيبايي منزل و محل كار شما -با شعار زندگي زيبا، شايسته مردم زيبا پسند -ميباشد . شركت با طراحي و ساخت گلدان هاي چوبي با فرم هاي مدرن فعاليت توليدي خودرا آغاز مينمايد.

قیمت : 350000 ریال

100%x200

گلدان چوبی طرح ورتا L

واحد : سانتی متر

تعداد رنگ : 2

طول : 25.000

عرض : 6.000

ارتفاع : 25.000

متراژ هر کارتن :

توضیح : Life is beautiful .... شركت دكوراسيون چكاد مفتخر به طراحي و توليد مصنوعات دكوراتيو جهت زيبايي منزل و محل كار شما -با شعار زندگي زيبا، شايسته مردم زيبا پسند -ميباشد . شركت با طراحي و ساخت گلدان هاي چوبي با فرم هاي مدرن فعاليت توليدي خودرا آغاز مينمايد.

قیمت : 450000 ریال

100%x200

گلدان چوبی طرح آرت من L

واحد : سانتی متر

تعداد رنگ : 2

طول : 25.000

عرض : 6.000

ارتفاع : 25.000

متراژ هر کارتن :

توضیح : Life is beautiful .... شركت دكوراسيون چكاد مفتخر به طراحي و توليد مصنوعات دكوراتيو جهت زيبايي منزل و محل كار شما -با شعار زندگي زيبا، شايسته مردم زيبا پسند -ميباشد . شركت با طراحي و ساخت گلدان هاي چوبي با فرم هاي مدرن فعاليت توليدي خودرا آغاز مينمايد.

قیمت : 380000 ریال