فروشگاه لمینت و کفپوش

100%x200

کفپوش رویال

واحد : سانتی متر

تعداد رنگ : 15

طول : 91.440

عرض : 15.240

ارتفاع : 2.000

متراژ هر کارتن : 3.480

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

لمینت کرنووود

واحد : سانتی متر

تعداد رنگ : 13

طول : 121.500

عرض : 19.500

ارتفاع : 8.000

متراژ هر کارتن : 1.870

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

لمینت وسن

واحد : سانتی متر

تعداد رنگ : 20

طول : 121.500

عرض : 19.500

ارتفاع : 8.000

متراژ هر کارتن : 1.900

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

لمینت تیم برلند طرح آمازون

واحد : سانتی متر

تعداد رنگ : 9

طول : 121.500

عرض : 19.500

ارتفاع : 8.000

متراژ هر کارتن : 1.900

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

لمینت تیم برلند ایدل فلور

واحد : سانتی متر

تعداد رنگ : 10

طول : 121.500

عرض : 16.800

ارتفاع : 8.000

متراژ هر کارتن : 2.040

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

کفپوش پلی ژن

واحد : سانتی متر

تعداد رنگ : 15

طول : 91.440

عرض : 15.240

ارتفاع : 2.000

متراژ هر کارتن : 4.180

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

sgsr

واحد :

تعداد رنگ : 10

طول :

عرض :

ارتفاع :

متراژ هر کارتن :

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

لمینت گرون

واحد :

تعداد رنگ : 16

طول : 1.200

عرض : 20.000

ارتفاع : 85.000

متراژ هر کارتن : 190.000

توضیح : ضد آب و با مقاومت بالا تحت لیسانس آلمان

قیمت : ریال

100%x200

لمینت فلورنس

واحد : میلی متر

تعداد رنگ : 12

طول : 1215.000

عرض : 145.000

ارتفاع : 8.000

متراژ هر کارتن : 264.000

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

لمینت تیم برلند کلاسیک

واحد : میلی متر

تعداد رنگ : 9

طول : 1215.000

عرض : 195.000

ارتفاع : 85.000

متراژ هر کارتن :

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

لمینت تیم برلند اینفینی تی

واحد : میلی متر

تعداد رنگ : 10

طول : 1215.000

عرض : 195.000

ارتفاع : 85.000

متراژ هر کارتن :

توضیح :

قیمت : ریال