لیست قیمت کاغذ دیواری ، لمینت و کفپوش

  • لیست قیمت لمینت و کفپوش
قیمت (ریال)
متراژهرکارتن

واحد
ضخامت

طول

عرض
تعداد رنگ

نام کالا
ردیف
410000
1.87
متر مربع
8mm
121.5
19.5
6
لمینت کرنوود
1
440000
1.9
متر مربع

8mm

121.5

19.5
20
لمینت وسن
2
480000
2.04
متر مربع
8mm
121.5
16.8
10
لمینت ایدل فلور
3
385000
2.64
متر مربع
8mm
121.5
14.5
12
لمینت فلورنس1.2
4
475000
2.04
متر مربع
8mm
121.5
19.5
6
لمینت تیمبرلند آمازون
5
445000
1.89
متر مربع
8mm
121.5
19.5
6
لمینت تیمبرلند اینفینیتی
6
لیست محصولات در بخش کاغذ دیواری
قیمت ریال مشخصات نام کالا ردیف قیمت ریال مشخصات نام کالا ردیف
630000 2 PINK 33 500000   AMADUS 1
540000   BRAND STAR 34 560000   ART FATION 2
600000   SAMANTA 35 460000   PARADISE 3
510000   ART ARAMIS 36 450000   ROYALFLOWER 4
520000   LOCCA 37 970000   JEWEL 5
980000   FLAIR 38 430000   ROSE 6
560000   PERANCE 39 500000   CLASSIC 7
510000   ROYAL KIDS 40 660000   VICHI 8
520000 1 HOLIDAY 41 970000   SIFONIA 9
650000 2 HOLIDAY 42 660000   PANDORA 10
670000   PARIS 43 370000   LORD 11
670000   UNIQU 44 420000   HELEN 12
460000 1 LILAC 45 500000   SILVIA 13
520000 2 LILAC 46 1480000   LAUXURY 14
420000 1 SILVER 47 550000   MACHO 15
570000 2 SILVER 48 540000   WIOLTS 16
670000 3 SILVER 49 550000   OMEGA 17
690000 1 MONT KARLU 50 500000 1 ELEGANCE 18
790000 2 MONT KARLU 51 400000 2 ELEGANCE 19
54000 1 novia 52 410000   HANA 20
74000 2 novia 53 625000 1 FORTIS 21
        670000 2 FORTIS 22
        620000   SORENA 23
        420000   DRIM 24
        370000   PROJECT 25
        370000   TERANDI OPTIC 26
        200000   PLASTER 27
        190000   MONIS 28
        300000   OPTIC 29
        360000   JADYS 30
        970000   POYSON 31
        420000 1 PINK 32