دکور نمایشگاهی

دکوراسیون نمایشگاهی یکی از فعالیت های مهم شرکت های دکوراسیون داخلی محسوب می شود . شرکت دکوراسیون داخلی چکاد با ارائه طرح ها و ایده های جدید در زمینه دکوراسیون نمایشگاهی به شرکت ها و سازمان ها ،بر آن است تا در انجام این مهم تاثیر گذار باشد.

100%x200

طراحی غرفه کایکو

کارفرما :

تاریخ اجرا :

ارزش پروژه : ریال

100%x200

طراحی و اجرای غرفه منتشران

کارفرما : آقای موسوی

تاریخ اجرا : 1395

ارزش پروژه : ریال